Translate

divendres, 30 de desembre de 2016

08.- Cursos Talents Cooppel per a professorat.-

Cursos "Talents Cooppel" de formació permanent del professorat en modalitats presencial, a distància i mixte.

- Dins dels cursos Ceradai iniciats en 1995, els cursos Cooppel és van iniciar, el primer en el curs 2015-16, enguany, el curs 2016-17  portem a terme el curs "Talents Cooppel" de 30 hores semipresencial. Són cursos gratuïts.


Presentació.-  Curs interactiu Talents Cooppel curs 2016-17 de 30 hores amb reconeixement a efectes de mèrits docents. Persones destinatàries   Personal docent i psicopedagogs
   
Requisits de certificació  
- Asistència mínim. 80%
- Assaig d'entrevista
- Elaboració de materials de joc
- Estudi de cas, exposició oral compartida.
- Informe curt
- Qüestionari global de satisfacció

   
Descripció  
- Talents Cooppel és una projecte formatiu per aconseguir una millora en l'orientació educativa a l'alumnat des de tot l'equip docent i adreçat a tot l'alumnat, essent clau l'acció tutorial compartida i la tasca coordinativa de la tutoria amb la resta de l'equip docent.
- Curs gratuït.  Semipresencial.
- Metodologia: treball cooperatiu en petits grups i el més pràctic possible amb exemples de famílies i de diversitat d'alumnat.
Objectius:
1.- Dissenyar un projecte basat en els aprenentatges personalitzats i en les metodologies amb enfocament globalitzat al voltant de la pràctica "Talents Cooppel".
2.- Perfilar el que el Cooppel suposa en l'orientació a les famílies dins de l'acció tutorial i comprendre el que fan i poden fer l'alumnat com a tasques escolars a casa, segons la seva ZDP i les seves potencialitats.
3.- Recull d'experiències, anècdotes i de casos d'alumnes, uns amb èxit i altres amb dificultats en el rendiment escolar.
   
- Continguts  
1.- El Cooppel com a gamificació de la comunicació, de la creativitat i de la cooperació en els aprenentatges personalitzats. Les competències bàsiques transversals i el projecte vital personalitzat de l'alumnat.
2.- Actualització del model teòric i marc conceptual que es fonamenta el Cooppel: Els models psicològics del PASS, de la PNL, de l'Anàlisi Transaccional, de l'aprenentatge cooperatiu i de la Pràctica Reflexiva del Cooppel.
3.- Els Talents Cooppel són les competències bàsiques que desenvolupa el Cooppel jugant (gamificació) tot considerant les intel·ligències múltiples, la intel·ligència emocional, estils d'aprenentatge, etc.
4.- Pràctica reflexiva de la nostra metodologia i de la nostra atenció a la diversitat.
5.- El nostre posicionament davant les tasques escolars a casa. Com proposar-les en diverses matèries i com avaluar-les. Com orientar a l'autonomia i a les iniciatives de l'alumnat.
6.- L'orientació educativa des del PAT, l'acció tutorial conjunta als pares i a les mares.
   
Formador/a   Josep Maria Ferran Torrent
   
Organització   Ceradai
   
E-mail   info@cooppel.org  
                      
Telèfon  i WhatsApp: +34 619 79 39 69
REC0013128   Talents Cooppel
Del 12/11/2016 al 12/6/2017 (30 hores) de 18:00h a 21:00h
INS Antoni de Martí i Franquès         c. Enric d'Ossó, 3 ( Tarragona )                        

Resolució.-  Activitat reconeguda en resolució de data 21/09/2016 pel Departament d'Ensenyament en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).                        
Nota interna sobre abreviacions: 
Curs Talents Cooppel de 30 hores:  Curs  TiQ (Talents interactius Cooppel), quan s'escrigui QiT es referix al present curs que es farà per  aquest grup WhatsApp. També W@ vol dir abreujadament  WhatsApp

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada